پتانسیل بسیار بالا در شهرستان شهریار در جذب سرمایه گذاری و مشارکت ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ دومین جلسه شورای سرمایه گذاری و مشارکتهای بخش خصوصی، با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی، جمعی از کارشناسان در این امر و اعضای شورای سرمایه گذاری شهرستان برگزار شد.بنابر این گزارش؛ در این جلسه مهندس طاهری با اشاره به اینکه میبایست بستر همه موارد سرمایه گذاری که جمعیت هاست را بسیار مهم بدانیم خاطر ادامه داد: هر کجا مردم هستند پتانسیل ها برای کارها افزایش میابد و زمانیکه جمعیت در منطقه ای وجود داشت به طبع آن خواسته ها و تقاضاهایی وجود دارد که همه دست به دست هم میدهند تا فرصتی ایجاد بشود در امر اشتغال و تامین بازارهای مورد نیاز مردم.فرماندار شهرستان شهریار با تاکید بر اینکه بهترین آیتم و موضوعی که توجه سرمایه گذار و توسعه گر را جذب میکند همین جمعیت مردم میباشد ادامه داد: ما در شهریار این آیتم را داریم و شهرستان از پتانسیل ها و ظرفیتهای بسیار خوبی در این خصوص بهره مند است اما نیاز است انگیزه به منظور سرمایه گذاری و توسعه گری در تمام مجموعه شهرستان و مردم ایجاد شود و با ایجاد همگرایی برای انجام این امر همه باید احساس کنند که به چنین چیزی نیازمند هستند و این انگیزه باید در کل کشور شکل بگیرد و قوت بگیرد و هدف از برگزاری این جلسات نیز همین است.نماینده عالی دولت در شرستان شهریار با بیان اینکه در مجموعه شهرستان بسترهارا به این منظور آماده کنیم گفت: مطالعات آمایشی انجام شده و نکات هدف را با کمک متخصصین این حوزه نشانه رفتیم اما شدت و ضعف دارد که شوراها و شهرداری ها باید بسترها را آماده کنند که در این راستا میبایست بوروکراسی ادارات جمع شود و فرصت را کوتاه کرد و به امر سرمایه گذاری و توسعه گری با همان دید مقام معظم رهبری و دولت و اقتصاد مقاومتی به آن نگاه کرد.مهندس طاهری در انتها گفت: اگر سرمایه سرمایه گذاران به جریان بیوفتد و توسعه گرها وارد عرصه بشوند و در انجام این کار هراس نداشته باشند و امنیت را احساس کنند خیلی از مشکلات مملکت حل خواهد شد البته ما نمیتوانیم با بستن درها اقتصاد را پیش ببریم و نیاز است تعامل و ارتباطات لازم را در چهارچوب نظام با دیگر کشورها برقرار کنیم.

استانداری تهران


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ