مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب بازرسین و بازرسین علی البدل انجمن

جلسه در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در دفتر مرکزی انجمن با حضور اعضاء محترم و نماینده محترم وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار خواهد شد


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ