استفاده از پنل ارسال پیامک جهت تسریع در اطلاع رسانی به اعضاء انجمن

لطفاً جهت تسریع در امر اطلاع رسانی، در صورت تغییر شماره همراه خود دفتر انجمن را از این موضوع با خبر نمائید  
از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ