مصاحبه جناب آقای سید جلیل طباطبائی در رابطه با آشفتگی بازار قیر


اوضاع آشفته بازار قیر که باعث شده وضعیت اقتصادی آسفالت وخیم تر گردد
چرا سازمان حمایت از مصرف کننده وارد بازار قیر برای ساماندهی به نابسامانیهایی که دو شرکت عمده تولید کننده قیر و بعضی دلالان برای بدست آوردن سود بیشتر ایجاد کرده اند نمی شود ؟ چرا هر روز دو شرکت عمده تولید کننده قیر هر طور که دلشان می خواهد بازار قیر را به چالش می کشانند تا بتوانند قیر را گرانتر بفروشند که دلال واسطه ای که مقدار زیادی قیر از این دو شرکت خریده ، به تنی 150 هزار تومان سود بادآورده برسد ، چرا این دو شرکت اجازه می دهند یک دلال بدون اینکه پولی وارد بازار کرده باشد با استفاده از اسنادیکه صحت و سقم و اعتبار آنها نیز سوال دارد و از ال سی استفاده کرده و نود میلیارد تومان پول بدون بهره سیستمهای بانکی را با فروش قیرهای صادراتی در داخل کشور به چرخش نقدینگی خود درآورد ، علاوه بر آن حجم زیاد نقدینگی که از این محل کسب می نماید سود فراوانی برداشت کند و از این آشفته بازاری که چند نفر دست اندرکار در دو شرکت عمده تولید قیر برای اینگونه دلالها بوجود می آورند حداقل ده میلیارد تومان مازاد بر آن نود میلیارد تومان حجم نقدینگی ، سود بادآورده برای خود به جیب بزنند و ضمن آن 5 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده را هم نپردازند و قیر صادراتی که باید به خارج از کشور صادر شود را در بازار داخل می فروشند و پولش را نقد میگیرند و تانکرهای آنها در حالیکه تانکرهای دیگران یکهفته در نوبت می خوابند تا یک سرویس قیر حمل کنند ، تانکرهای خریداران خاص هر روز بدون نوبت بارگیری می کنند و کسی هم جلو آنها را نمی گیرد اینگونه موارد حداقل در سالهای اخیر که تمام پالایشگاههای ایران از سوی سازمان خصوصی سازی به این دو شرکت واگذار شده دائماٌ ادامه دارد ، این دو شرکت به محض اینکه مشاهده می کنند بازار قیر به حد تعادل رسیده بلافاصله عرضه قیر برای فروش در بورس را چند روز قطع می کنند و مجدداً بازار قیر را وارد چالش می نمایند ، با اینگونه موارد کاذب هر طور که می خواهند قیمت قیر را غیر واقعی گران می کنند ، از طرفی مواد اولیه قیر بنام "V.B" یکباره و بی حساب و کتاب از سوی شرکت پخش فرآورده ها گران شده و به تبع آن شرکتهای تولیدکننده قیر هم براحتی قیر خود را گران می کنند ، اگر اینگونه هر شرکتی که دلش بخواهد می تواند هر روز کالایش را گران بکند پس چرا جلو تولیدکنندگان بخش خصوصی که از همه جا تحت فشار هستند و واقعاً با تلاش و دلسوزی خودشان را سرپا نگه داشته و با سیلی صورتشان را سرخ می کنند از سوی سازمانهای مربوطه به آنها اجازه نمیدهند قیمت کالای خودشان را بر اساس قیمتهای واقعی روز تعیین کنند و همواره قیمت آنها قیمتهای دستوری میباشد که بعضاً از طرف کسانی تعیین می شود که در اقتصاد و بازار کالای مذکور تخصص و شناختی ندارند از طرفی با صدور بیش از حد مجوز برای تولید آسفالت عملاً وزارت صنایع و محیط زیست کاری کردند که کارخانجات آسفالت در روز فقط دو ساعت می توانند کار بکنند و اصولاً به صورت اجماع بخش خصوصیها که انحصاری را در اختیار ندارند مجبور هستند تمام مواد اولیه خود را با نرخ شناور از طریق بورسی خریداری نمایند که سازمان خصوصی سازی شرکتهای دولتی را طوری فروخته که برای این دو شرکت انحصار زیادی ایجاد شده است ، اگر دو شرکت عمده تولیدکننده قیر و شرکت پخش فرآورده های نفتی می گویند قیمت "V.B" و نرخ قیر بر اساس قیمت روز دلار و قیمت جهانی نفت تعیین می شود ، باید بگوئیم در سال 87 که قیر عملاً بورسی شد و قیمت تنی 90 هزار تومان آن بعد از چند روز 150 هزار تومان شد و صنعت آسفالت انجمنی نداشت که به این گرانیها اعتراض بکند ، آنروز قیمت دلار حدوداً 990 تومان بود و قیمت بازار جهانی نفت هم در محدوده بشکه ائی 130 دلار بود ، آن زمان مثل امروز خصومتی بر علیه کشود ما نبود و تحریم در اقتصاد ما دخل و تصرفی نداشت ، حالا دلار شده 3500 تومان و قیمت نفت هم بشکه ائی 100 دلار و دشمنان تا دندان مصلح ما که کاری هم از پیش نمی برند ما را طوری تحریم کردند که نفتمان هم براحتی فروخته نمی شود ، با اینحال ، به چه دلیل قیر را از تنی 90 هزار تومان به تنی 668 هزار تومان رساندند و طی همین روزهای اخیر هم دوباره گرانتر کردند و به تنی 692 هزار تومان رساندند ؟!
از همه گذشته بوسیله بورسیها قیر را رقابتی کردند و با عرضه نکردن و نفروختن آن طی یک ماه که فقط  3 روز فروختند و اکنون نیز 16 روز میباشد که در پالایشگاه تهران قیر نفروختند ، در بازار سیاه قیمت قیر را به تنی 860 هزار تومان رساندند که دلالان خریدار قیر در ماه شهریور که هنوز قیرشان را نبردند به سود زیاد برسند .
آیا همانطور که برای دو شرکت عمده تولید کننده قیر که لوله های حجیم "V.B" برایشان تا پالایشگاه تولید قیر کشیده شده ، برای پالایشگاههای خصوصی هم کشیده شده ، اینها واقعیتهای ملموس و آشکاری می باشد که انحصار در اختیار دو شرکت عمده تولید کننده قیر باعث شده هرچه می خواهند بر سر کارخانجات آسفالت استانهای تهران و البرز بیاورند ، متأسفانه صاحبان سرمایه در کارخانجات آسفالت در این دو استان آنقدر درگیر بی پولی و اقتصاد خراب آسفالت و مشکلات و معضلات متعددیکه بر اثر بی تدبیری بعضی سازمانهای دیگر برای ایشان بوجود آمده میباشند که فرصت استفاده قانونی خود را تا کنون نیافته اند ، تنها انجمن می تواند مدافع حقوق ایشان باشد که آنهم بعلت تازه تأسیس بودن در حال حاضر مشغول تحکیم بنیان اتحادی خود با اعضا میباشد ، هرچند گویا سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم دیگر کاری به کار دخل و تصرف در افزایش قیمتهای قیر و ممانعت از بوجود آمدن بازار دلالی و واسطه گری ندارد و خود را از بازار قیر کنار کشیده با اینحال ، خوبست سازمانهای بازرسی و امنیتی به این مهم دخول یابند تا خدای ناکرده موضوع دیگری مانند جریانات پرونده های خلاف اقتصادی که اکنون در محاکم قضائی مفتوح می باشد ، بوجود نیاید


 


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ