جلسه بررسی همکاری­های فنی و صنفی بین ستاد وزارت راه و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با انجمن (۲۰ اردیبهشت ۹۳)


عنوان جلسه: بررسی همکاری­های فنی و صنفی بین ستاد وزارت راه و انجمن و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

روز :  شنبه                        تاریخ : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۳                           ساعت شروع :  ۱۴                    ساعت خاتمه:۱۶:۲۰

حاضرین: انجمن صنفی تولیدکنندگان قیر و آسفالت استان تهران و البرز- جناب آقای مهندس میر شفیع ( معاون محترم راه روستایی وزرات راه و شهرسازی و رئیس کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت) – نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(جناب اقای دکتر شکرچی­زاده-رئیس مرکز و آقای مهندس قدیم)

غایبین:----------------------

تاخیر کنندگان:------------------------

مقرر گردید:

۱- مقرر گردید تا 3 ماه آینده نسبت به ایجاد انجمن کشوری صنفی تولید کنندگان آسفالت اقدام شود.

۲- برگزاری جلسه بعد، پس از سه ماه و با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت کشور و با حضور مسئولین مربوطه تشکیل خواهدشد.

۳- مقرر گردید کارخانجات عضو انجمن نسبت به ارائه نتایج قیرهای آزمایش شده و مغایرت­ها را به مرکز ارائه نمایند.

۴- مقرر گردید منظور از مصالح کوهی با مشخصات مربوطه در جلسات کارگروه ارتقای کیفیت آسفالت بررسی شده و گزارش شود. همچنین شرایط معادن رودخانه­ای بررسی شده و تصمیم گیری­شود.

۵- مقرر گردید در خصوص راه اندازی آزمایشگاه مرکز مخصوص صنف و انجمن، بررسی شده و در جلسه بعد گزارش شود.

۶- مقرر گردید انجمن نامه ­ای را به آقای مهندس میرشفیع ارسال نماید تا نسبت به برداشت یا واگذاری معدن کوهی مناسب برای انجمن بررسی شود.

 


 

 

 

 


دیدن تصاویر جلسه »»»


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ