بازدید وزیر نیرو و استاندار تهران از طرح های آبفا درشهرستان های جنوب شرق و شرق استان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،در راستای نظارت ،پیگیری واجرای مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید طرح های مربوط به آب وفاضلاب ،اردکانیان وزیر نیرو به همراه مقیمی استاندار تهران ،به شهرستان های جنوب شرق استان شامل پاکدشت،قرچک،ورامین و شهرستان های شرق استان شامل پردیس ،دماوند و فیروزکوه سفر خواهند کرد.گفتنی است، این طرح ها همزمان با مرحله اول سفرهای شهرستانی استاندار تهران وتشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشترک با کمیته های متناظر شهرستانی به تصویب رسیده است .

استانداری تهران


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ