ثبت نام

با استفاده از فرم زیر اطلاعات مورد نیاز انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت استان های تهران و البرز را ارسال فرمائید.


عضویت اینترنتی انجمن
شناسه کاربری: *
رمز ورود: *
تکرار رمز ورود: *
نام شرکت: *
موضوع فعالیت: *
استان - شهرستان: *
شماره فیش واریزی یا چکِ حق عضویت: *
شماره و تاریخ ثبت شرکت: *
شماره و تاریخ آخرین آگهی تغییرات: *
شماره و تاریخ آخرین پروانه بهره برداری: *
تاریخ ثبت عضویت در انجمن: *
تعداد کارخانجات تحت پوشش: *
رییس هیات مدیره: *
مدیر عامل: *
مدیر فروش: *
مدیر روابط عمومی: *
نشانی شرکت: *
تلفن: *
فکس:
ایمیل:
وب سایت:
نشانی کارخانه ها: *
توضیحات:

این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ